Grönbete!

  Bästa tiden för både får och husfolk, grönbete!

 Nu handlar allt om daglig tillsyn, byte av hagar vartefter betet tar slut och röjning av stängsel.

Goa lamm som äter och växer.