Höst på Höjden, tackorna går hemma i gårdshagen och betar det lilla som finns kvar. Nu utfodrar vi med ensilage igen, stallet är iordningställt med ny halm och renskurat foderbord.