Ett nytt fårår.

Just nu förbereder vi för nästa lammsäsong. Baggarna Baxe och Harald väntar på att få göra tackorna sällskap. Ett nytt fårår påbörjas med betäckning.